[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,423

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1823  10/07/2560  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ 12 หน่วยงานบริการลอกต้อกระจกฟรี ช่วยเหลือประชาชน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1822  02/07/2560   ม.อ.ปัตตานี ฉลอง 50 ปี จัดอบรมปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ พร้อมมอบหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพาราผลงานนักจัย ม.อ.  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1821  19/06/2560  เมียนมาร์เชิญคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. หารือเรื่องการเป็นเจ้าภาพสัมมนานานาชาติด้านการประมง และร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเปิดหลักสูตรประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1820  07/06/2560   นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก ม.อ. กว่า 200 คน เข้าร่วมการแข่งขันพะเยาเกมส์  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1819  31/05/2560  บุคลากรวิทยาเขตปัตตานี 21 ท่าน เกษียณอายุราชการในปี 2560  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1818  25/05/2560  ม.อ.ปัตตานีขอเชิญศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และนักปั่นจักรยาน ร่วมปั่นเพื่อน้องครั้งที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน 2560  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1817  24/05/2560  นายกรัฐมนตรีย้ำทุกภาคส่วนร่วมการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 เพื่อนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_1816  08/02/2560  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_1815  06/02/2560  ม.อ.ปัตตานี สานต่อ "กือดาจีนอ" มุ่งหวังให้ชุมชนจีนหัวตลาดปัตตานี กลับมามีชีวิตชีวา เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรมของปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_1813  22/12/2559  คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานีส่งมอบผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบแก่ผู้ประกอบการ  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1812  25/11/2559  ม.อ.ปัตตานีจัดปั่นจักรยาน 50 ปี ม.อ.ครั้งที่ 1 ปั่นเพื่อน้อง  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1811  25/10/2559  ม.อ.ปัตตานีระดมสมองนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หวังสร้างองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งสู่สันติสุขในหลากหลายมิติ  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 31] กำลังแสดงหน้าที่ 32/179 [หน้าถัดไป = 33]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179