[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,345

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_857  2501012545  คณะศึกษาศาสตร์ จัดพิธีวันครู รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ วิทยาเขตปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_852  2501012545  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้คณบดีคนใหม่  อื่นๆ  ศรีตรัง
_851  2501012545  นักเรียนสาธิตคว้ารางวัลศิลปะระดับโลก  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_850  2501012545  ประธานสภาอาจารย์ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศจีน  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_849  2501012545  ม.อ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดโครงการพบปะผู้นำนักศึกษาแห่งอาเซี่ยน เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_848  2412122544  ม.อ. ปัตตานี เปิดปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_847  2412122544  สถานทูตสหรัฐอเมริกาสนับสนุนให้ ม.อ. เผยแพร่รัฐธรรมนูญแก่ชาวไทยมุสลิม  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_846  2412122544  ม.อ. ปัตตานี เปิดสาขานิเทศศาสตร์ในปี 2545  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_845  2412122544  ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ ม.อ. ปัตตานี เปิดคณะศิลปกรรมศาสตร์เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคและกระจายโอกาสทางการศึกษา  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_844  2412122544  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการประชุมทางวิชาการนานาชาติที่ ม.อ. ปัตตานี  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_843  2411112544  ความคืบหน้าเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อื่นๆ  ศรีตรัง
_842  2411112544  วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมวันรูสมิแล  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 108] กำลังแสดงหน้าที่ 109/179 [หน้าถัดไป = 110]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179