[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,404

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_474  2209092542  แนวคิดเรื่อง การลดกำลังคนในมหาวิทยาลัย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_473  2208082542  บุคลากรเกษียณอายุราชการ  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_472  2208082542  นักเรียนสาธิต ม.อ. ปัตตานี สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้สูงสุด  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_471  2208082542  วิทยาลัยอิสลามศึกษากับการสนองความต้องการของชุมชนมุสลิมในภูมิภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_470  2208082542  ม.อ. อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2542  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_469  2207072542  ม.อ. ปัตตานี เชิญนักวิชาการนานาชาติมลายูศึกษา ร่วมประชุมวิชาการการสอนภาษาและวรรณคดี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_468  2207072542  ครม. เห็นชอบให้เกษียณอายุก่อนกำหนด  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_467  2207072542  ทีมตำรวจและการไฟฟ้าได้ที่ 1 ในฟุตบอลส่วนราชการ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_466  2207072542  รัฐบาลเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_465  2207072542  ม.อ. ปัตตานี จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_464  2206062542  ม.อ. ปัตตานี จัดการสัมมนาภาษาอาหรับและวิทยาการอิสลาม เพื่อกระชับสายสัมพันธ์วิชาการไทย - ซาอุดิอารเบีย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_463  2206062542  "กองทุนรูสมิแล" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  อื่นๆ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 121] กำลังแสดงหน้าที่ 122/179 [หน้าถัดไป = 123]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179