[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,383

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_132  1501012535  ฐานข้อมูลท้องถิ่น 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_131  1501012535  ปี 2534 มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์กว่าหมื่นคน  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_130  1501012535  ผลการสอบแข่งขันความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  อื่นๆ  ศรีตรัง
_129  1501012535  บัญญัติ 7 ประการ มหาวิทยาลัยนอกระบบราชการ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_543  9724122534  อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียางเบื้องต้น  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_542  9524122534  ม.อ. จัดเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนกครบ 100 ปี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_541  8804122534  ปันจักสีลัตแชมป์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้  อื่นๆ  เวียนภายใน
_540  7704102534  ม.อ. ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาพฤติกรรมผู้นำสำหรับผู้บริหารการศึกษา  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_539  6628082534  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยินดี ศักดิ์เลิศวัชระ อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อื่นๆ  เวียนภายใน
_538  5223072534  ม.อ. ปัตตานี จัดสัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาชนบท (ภาคใต้)  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_537  4711072534  ความคืบหน้าหอพัก 8  อื่นๆ  เวียนภายใน
_536  3206052534  ม.อ. ปัตตานี จัดสัมมนาเรื่อง คหกรรมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 166] กำลังแสดงหน้าที่ 167/179 [หน้าถัดไป = 168]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179