[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,396

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_765  2402022544  อบรมหลักสูตรยุวอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_764  2402022544  มอบทุนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_763  2402022544  คณะกรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรม วุฒิสภา ศึกษาระบบการจัดการศึกษาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การสนับสนุนกิจการการศึกษาต่อไป  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_762  2401012544  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ปัตตานี เพิ่มพื้นที่ใน E - mail แก่นักศึกษาไม่จำกัดขนาด  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_761  2401012544  ให้บริการข้อมูลจังหวัดชายแดนภาคใต้บนอินเตอร์เน็ต  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_760  2401012544  ม.อ. ปัตตานี จัดการแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานฯ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_759  2401012544  ม.อ. ได้ 1 เหรียญทอง ในณิวัฒนาเกมส์  อื่นๆ  ศรีตรัง
_758  2401012544  ปลาตีนสัตว์นำโชคในรูสมิแลเกมส์  อื่นๆ  ศรีตรัง
_757  2401012544  กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_756  2401012544  รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของทีมบริหาร ม.อ.  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_755  2401012544  นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปี 2543 - 2546  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_40  12/2544  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ปัตตานี เพิ่มพื้นที่ใน E - mail แก่นักศึกษาไม่จำกัดขนาด  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 115] กำลังแสดงหน้าที่ 116/179 [หน้าถัดไป = 117]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179