[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,358

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1395  0037072552  ม.อ.ปัตตานี จับมือกรมประชาสัมพันธ์ จัดงาน“ ใต้ร่มธงไทยใต้สันติสุข”  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1394  0036062552  ม.อ. สนับสนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๔๐ จังหวัดปัตตานี ฝึกอาชีพให้เยาวชน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1393  0035062552  ม.อ. ปัตตานี จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๗  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1392  0031052552  ม.อ. ปัตตานี เปิดเวทีให้ศิลปินน้อย ๓ จังหวัด ร่วมประกวดศิลปกรรมเด็กเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1391  0030052552  ม.อ. ปัตตานี เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิเทศ รุ่นแรกรองรับนักการสื่อสารวิทยาศาสตร์  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_1390  0028052552  ม.อ.ปัตตานี จัดงานวันกัลยาณิวัฒนา น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_1389  21/05/2552  นักศึกษาใหม่ ม.อ. ปัตตานี มารายงานตัวร้อยละ ๗๗  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_1388  26/05/2552  ม.อ.ปัตตานี เร่งก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักและศูนย์นันทนาการ งบกว่า 200 ล้าน  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1387  0027052552  ม.อ. ปัตตานี เปิดสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ เพื่อสร้างองค์ความรู้และ ศูนย์ต้นแบบเกี่ยวกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  วิจัย  เวียนภายใน
_1386  13/05/2552   วิทยาเขตปัตตานีเห็นชอบให้กระทรวงพลังงานติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าใน ม.อ  วิจัย  เวียนภายใน
_1385  31/03/2552  ขอเชิญร่วมโครงการบุคลากร ม.อ. ไร้พุง  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1384  04/05/2552  ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเชื่อมั่นไว้วางใจรัฐบาลอภิสิทธิ์สูง  วิจัย  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 65] กำลังแสดงหน้าที่ 66/179 [หน้าถัดไป = 67]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179