[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,321

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1225  0036052550  3 องค์กรรัฐ นำระบบการศึกษาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะยาว  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1224  0033052550  ม.อ. ปัตตานี จัดงานวันกัลยาณิวัฒนา  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1223  0031052550  องค์กรรัฐและเอกชนเปิดศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้ที่ ม.อ. ปัตตานี เพื่อเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เหตุการณ์ภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1222  0030042550  ม.อ. ปัตตานี เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อผลิตนักการศึกษาให้รู้จักบูรณาการองค์ความรู้ทางการศึกษาในวัฒนธรรมที่หลากหลาย  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1221  0026042550  นักวิชาการด้านสื่อ ม.อ. ปัตตานี เสนอกลยุทธ์สื่อเพื่อสันติ หวังใช้แก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1220  0023032550  สภา ม.อ. นัดถกวาระพิเศษทบทวนบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการแก้ปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องปรับกลยุทธ์การศึกษาให้สอดคล้องกับสังพหุวัฒนธรรมและความต้องการของผู้เรียน และเปิดประตู ม.อ. ให้เป็นศูนย์กลางทางแนวคิดอิสลาม  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1219  0022032550  ม.อ. ปัตตานี เปิดฐานข้อมูลงานวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ เน้นสร้างความเข้าใจผ่านผลงานวิจัย  วิจัย  เวียนภายใน
_1218  0021032550  อธิการบดี ม.อ. ชงแผนพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี เตรียมเสนอ ครม.  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1217  0020032550  ศอ.บต. สนับสนุนงบเกือบ 30 ล้านบาท ให้ ม.อ. ปัตตานี พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความมั่นคง  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1216  0018032550  หนังสือพิมพ์บูมีตานี คว้ารางวัลชมเชยข่าวฝึกปฏิบัติโครงการ “พิราบน้อย”  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_1215  0017032550  นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร รับรางวัลผู้สื่อข่าวฝึกหัดยอดเยี่ยม  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_1214  0016032550  ขอเชิญร่วมการแข่งขัน ชม และเป็นกำลังใจในกีฬา 5 ประสาน  อื่นๆ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 72] กำลังแสดงหน้าที่ 73/179 [หน้าถัดไป = 74]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179