[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,432

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1117  0030032548  ม.อ. ปัตตานี จัดเสวนาการแพทย์แผนไทยเพื่อให้เข้าใจวิธีการรักษาแบบประยุกต์ของแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1116  0029032548  ม.อ. ปัตตานี จัดค่ายศิลปะการทำบาติกลายเขียนระบายสี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1115  0027032548  นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี ชี้แนะวิธีแก้ปัญหาภาคใต้ ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม ต้องยอมรับในความแตกต่าง และต้องนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1114  0026032548  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ชาว ม.อ. ปัตตานี ในการแข่งขันกีฬา 5 ประสาน  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1113  0025032548  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1112  0024032548  ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1111  0022032548  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมความรู้เศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1110  0021032548  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมอบรมการออกเสียงภาษาฝรั่งเศส  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1109  0020022548  ขอเชิญผู้สนใจทั่วประเทศเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2548  วิจัย  เวียนภายใน
_1108  0016022548  ขอเชิญส่งคำขวัญเข้าประกวดเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1107  0015022548  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. ปัตตานี อบรมคอมพิวเตอร์ให้เยาวชนในภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1106  0014022548  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. ปัตตานี รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 81] กำลังแสดงหน้าที่ 82/179 [หน้าถัดไป = 83]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179