[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,284

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_121  1410102534  ย้ายที่ทำการ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_120  1409092534  ม.อ. วิจัยร่วมกับญี่ปุ่น  วิจัย  ศรีตรัง
_119  1409092534  18 ปีในวิทยาเขตปัตตานีของ รศ. ดร.ชำนาญ (ประทุมสินธุ์) ณ สงขลา  อื่นๆ  ศรีตรัง
_118  1409092534  ม.อ. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_117  1408082534  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มอบหนังสือให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_116  1408082534  คณบดีใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_115  1408082534  ม.อ. ปัตตานี ให้เช่าเหรียญกรมหลวงสงขลานครินทร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_114  1408082534  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_113  1407072534  ผลการคัดเลือกนักปันจักสีลัตทีมชาติไทย ครั้งที่ 1  อื่นๆ  ศรีตรัง
_112  1407072534  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาเขตปัตตานี  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_111  1406062534  เรือกอและในศูนย์การประชุมแห่งชาติ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_110  1406062534  ม.อ. ปัตตานี ร่วมพัฒนาชุมชนประสบภัยธรรมชาติ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 168] กำลังแสดงหน้าที่ 169/179 [หน้าถัดไป = 170]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179