[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,348

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_2018  2562  บทโทรทัศน์ “ศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม”  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_2016  22/11/2562  ม.อ.ปัตตานีทำ MOU กับ PATTANI FC  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_2014  01/10/2562  วิทยาเขตปัตตานีรณรงค์ให้คัดแยกขยะเพื่อลดรายจ่ายเรื่องการจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นเกือบ 1 แสนบาทต่อเดือน  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2013  01/10/2562  กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีได้รับการประกาศให้เป็นสำนักงานสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2012  20/10/2562  ปฐมบทการเข้าทำงานในอาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี  อื่นๆ  ศรีตรัง
_2011  0022072562  ม.อ.คัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ บุคลากรดีเด่น และผลงานระดับดีเด่น ประจำปี 2562  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2010  0021072562  ป่าในเมืองปัตตานี จุดชมวิว หอดูนก และเส้นทางชมทัศนียภาพเชิงนิเวศบริเวณป่าชายเลน ม.อ.ปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2009  0020072562  ม.อ.ปัตตานี นำนักศึกษาใหม่ฝากตัวเป็นลูกหลานชาวปัตตานี ในกิจกรรมรับน้องใหม่  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2008  0019072562  เครือข่าย 20 องค์กรทางการศึกษา เปิดเผยผลสำรวจ 7 มาตรการแก้ไขปัญหาไฟใต้  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_2007  0018072562  นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานี วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงปูทะเล ให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ สู่เมืองปูทะเลโลก  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_2006  0017062562  โรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมเดินวิ่งการกุศล 50 ปี สาธิตฯ มินิมาราธอน  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_2005  0016062562  นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ได้รับทุนอุดหนุนนวัตกรรมการเลี้ยงสาหร่ายขนนกในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กว่า 7 แสนบาท  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 15] กำลังแสดงหน้าที่ 16/179 [หน้าถัดไป = 17]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179