[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,399

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1786  6/04/2559  หลายหน่วยงานภาครัฐระดมศักยภาพจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวรอบอ่าวปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1785  5/04/2559  ทีมมาราธอน 1 จากสงขลาได้ครองถ้วยพระราชทานฯ เปตองครั้งที่ 27 ที่ ม.อ.ปัตตานี  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1784  01/04/2559  ม.อ.ปัตตานีเชิญผู้นำศาสนา นักวิชาการร่วมสัมมนาประมวลองค์ความรู้การพัฒนาสังคมชายแดนใต้ เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยังยืน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1783  03/03/2559  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 27  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1782  02/03/59  บรรณารักษ์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6 ที่หาดใหญ่  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1781  02/03/59  นักวิชาการสื่อสารมวลชน ม.อ.ปัตตานี แถลงผลการสำรวจสถานภาพการสื่อสาร เชื่อมั่นถึงกระบวนการพูดคุยเป็นวิธีการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยั่งยืน  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1780  02/03/59  เปิดเวทีสันติภาพชายแดนใต้ ที่ ม.อ.ปัตตานี ทุกฝ่ายเห็นพ้องการใช้กระบวนการสันติภาพเป็นวิธีแก้ปัญหาชายแดนใต้ที่ยั่งยืนขึ้นอยุ่กับความต่อเนื่องและการมีเสถียรภาพของรัฐบาล  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1779  02/03/2559  วิทยาเขตปัตตานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร 5 วิทยาเขต  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1778  26/03/2559  ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ "เมล็ดพันธุ์ศิลป์"  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1777  02/03/2559  สโมสรบุคลากร ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1776  01/03/2559  สโมสรบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมการแข่งขัน Rally สายสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี ครั้งที่ 2  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1775  19/02/2559  ม.อ.ปัตตานีเชิญผู้เห็นต่าง และสื่อมวลชนเสนอมุมมองเพื่อแก้ปัญหากระบวนการสันติภาพชายแดนใต้  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 34] กำลังแสดงหน้าที่ 35/179 [หน้าถัดไป = 36]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179