[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 696,112

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1325  2712122547  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมบุคลากรสอนจริยธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1324  2712122547  บนเส้นทางคณะวิทยาการสื่อสาร  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1323  2712122547  พระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1322  2711112547  กิจกรรม “วันรูสมิแล” ประจำปี 2547  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1321  2711112547  ผลวิจัยสภาพแวดล้อมการศึกษาใน ม.อ. ปัตตานี เหมาะสมต่อชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  วิจัย  ศรีตรัง
_1320  2711112547  ประเพณีแห่นก  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1319  2710102547  ม.อ.ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าฯ ถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้เป็นที่ปรากฏในวงวิชาการและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1318  2710102547  สำเนาพระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๔๗  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1317  2709092547  เรียนรู้วัฒนธรรม ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน ในโครงการไบค์ทัวร์ชมเมือง ป๊อก ป๊อก ชมวัง  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1316  2709092547  ประชาชนปัตตานี มีการใช้หมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดอัตราเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนด  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1315  2709092547  ม.อ.ปัตตานี ศึกษาการดำเนินงานของ อบต. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับโครงการ IMT-GT พบว่าการดำเนินงาน เน้นระบบก่อสร้างมากกว่าการพัฒนาอาชีพและเสริมรายได้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1314  2709092547  วันมหิดล ประจำปี 2547  อื่นๆ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 83] กำลังแสดงหน้าที่ 84/179 [หน้าถัดไป = 85]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179