[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,339

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_2004  02/08/2562  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ม.อ.หาดใหญ่  พระราชพิธี  สื่อสารมวลชน
_2003  02/08/2562  วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญบุคลากรร่วมแสดงกตัญญุตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2002  20/08/2562  ม.อ.ปัตตานีขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาร่วมการประกวด หางเครื่องซุปเปอร์แดนซ์ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 ชิงเงินรางวัลรวมเจ็ดหมื่นบาท  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_2001  0015052562  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมงานวันกัลยาณิวัฒนา น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2000  0014052562  โรงงานแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี ได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานวิธีการที่ดี ในการผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายใหม่  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1999  0013042562  ม.อ.ปัตตานี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7”  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1998  0012042562  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ดินแดนแฟนตาซี : ความจริงและจินตนาการในสังคมดิจิทัล"  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1997  0011032562  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1996  0010032562  ม.อ.ปัตตานี จัดการแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1995  0009022562  ม.อ.ปัตตานี ยืนยันกลับไปเปิด–ปิดมหาวิทยาลัยตามเดิม ไม่เอาแบบอาเซียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_1994  0008022562  ม.อ.ปัตตานี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6”  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1993  0007022562  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศกาลแห่งความรักเพื่อนมนุษย์  อื่นๆ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 16] กำลังแสดงหน้าที่ 17/179 [หน้าถัดไป = 18]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179