[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,384

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_681  2603042538  คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. จัดอบรม 4 โครงการ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_680  2521032538  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_679  2314032538  ม.อ. ปัตตานี จัดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_678  2001032538  ขอเชิญร่วมแข่งขันและเชียร์กีฬาบุคลากร ม.อ. ปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_677  1816022538  โรงเรียนสาธิต ม.อ. จัดค่ายเยาวชนคณิตศาสตร์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_676  1716022538  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมการผลิตไม้ผลครบวงจรแก่เกษตรกรจันทบุรี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_675  1616022538  ม.อ. ปัตตานี ให้ทุนนักศึกษาเพื่อเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_674  1406022538  สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมปีสารสนเทศไทย  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_673  1106022538  ม.อ. ปัตตานี จัดแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทาน  อื่นๆ  เวียนภายใน
_672  0926012538  งานบริการต่าง ๆ ของหอสมุดจอห์น เอฟ. เคนเนดี้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_671  0819012538  ขอเชิญร่วมทำบุญฉลองชนมายุวัฒน์ 98 ปี พระธรรมโมลี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_670  0719012538  ม.อ. ปัตตานี จัดนิทรรศการศิลปะเพื่อชุมชน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 141] กำลังแสดงหน้าที่ 142/179 [หน้าถัดไป = 143]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179