สรุปสถิติจำนวนผู้เข้าชม

รวมทั้งหมด 695,370
ปี พ.ศ. 2554 33,162
ปี พ.ศ. 2555 121,399
ปี พ.ศ. 2556 193,347
ปี พ.ศ. 2557 60,497
ปี พ.ศ. 2558 8,718
ปี พ.ศ. 2559 22,251
ปี พ.ศ. 2560 14,222
ปี พ.ศ. 2561 9,239
ปี พ.ศ. 2562 5,778
ปี พ.ศ. 2563 10,526
ปี พ.ศ. 2564 16,594
ปี พ.ศ. 2565 17,220
ปี พ.ศ. 2566 16,176
ปี พ.ศ. 2567 25,178
ปี พ.ศ. 2554 33,162
กรกฎาคม 5,539
สิงหาคม 5,584
กันยายน 6,374
ตุลาคม 5,469
พฤศจิกายน 5,453
ธันวาคม 4,743
ปี พ.ศ. 2555 121,399
มกราคม 6,034
กุมภาพันธ์ 5,284
มีนาคม 4,926
เมษายน 12,970
พฤษภาคม 8,973
มิถุนายน 9,848
กรกฎาคม 15,354
สิงหาคม 7,397
กันยายน 8,674
ตุลาคม 16,018
พฤศจิกายน 11,243
ธันวาคม 14,678
ปี พ.ศ. 2556 193,347
มกราคม 14,957
กุมภาพันธ์ 7,421
มีนาคม 17,638
เมษายน 19,792
พฤษภาคม 17,181
มิถุนายน 17,427
กรกฎาคม 26,872
สิงหาคม 18,846
กันยายน 12,411
ตุลาคม 12,904
พฤศจิกายน 9,435
ธันวาคม 18,463
ปี พ.ศ. 2557 60,497
มกราคม 22,197
กุมภาพันธ์ 20,847
มีนาคม 10,913
เมษายน 503
พฤษภาคม 498
มิถุนายน 660
กรกฎาคม 479
สิงหาคม 699
กันยายน 957
ตุลาคม 1,021
พฤศจิกายน 917
ธันวาคม 806
ปี พ.ศ. 2558 8,718
มกราคม 376
กุมภาพันธ์ 361
มีนาคม 463
เมษายน 1,164
พฤษภาคม 1,108
มิถุนายน 250
กรกฎาคม 488
สิงหาคม 1,637
กันยายน 408
ตุลาคม 531
พฤศจิกายน 810
ธันวาคม 1,122
ปี พ.ศ. 2559 22,251
มกราคม 1,235
กุมภาพันธ์ 2,492
มีนาคม 2,361
เมษายน 3,055
พฤษภาคม 2,187
มิถุนายน 2,210
กรกฎาคม 2,603
สิงหาคม 1,549
กันยายน 1,058
ตุลาคม 1,335
พฤศจิกายน 1,415
ธันวาคม 751
ปี พ.ศ. 2560 14,222
มกราคม 1,108
กุมภาพันธ์ 1,622
มีนาคม 2,491
เมษายน 1,050
พฤษภาคม 853
มิถุนายน 1,398
กรกฎาคม 1,558
สิงหาคม 498
กันยายน 1,105
ตุลาคม 846
พฤศจิกายน 639
ธันวาคม 1,054
ปี พ.ศ. 2561 9,239
มกราคม 1,175
กุมภาพันธ์ 796
มีนาคม 895
เมษายน 555
พฤษภาคม 419
มิถุนายน 823
กรกฎาคม 776
สิงหาคม 830
กันยายน 880
ตุลาคม 724
พฤศจิกายน 769
ธันวาคม 597
ปี พ.ศ. 2562 5,778
มกราคม 385
กุมภาพันธ์ 273
มีนาคม 735
เมษายน 330
พฤษภาคม 367
มิถุนายน 601
กรกฎาคม 429
สิงหาคม 774
กันยายน 573
ตุลาคม 607
พฤศจิกายน 325
ธันวาคม 379
ปี พ.ศ. 2563 10,526
มกราคม 309
กุมภาพันธ์ 334
มีนาคม 325
เมษายน 386
พฤษภาคม 468
มิถุนายน 401
กรกฎาคม 1,208
สิงหาคม 1,417
กันยายน 909
ตุลาคม 1,600
พฤศจิกายน 1,138
ธันวาคม 2,031
ปี พ.ศ. 2564 16,594
มกราคม 2,082
กุมภาพันธ์ 2,226
มีนาคม 1,974
เมษายน 1,669
พฤษภาคม 2,278
มิถุนายน 1,407
กรกฎาคม 759
สิงหาคม 763
กันยายน 507
ตุลาคม 1,008
พฤศจิกายน 1,006
ธันวาคม 915
ปี พ.ศ. 2565 17,220
มกราคม 1,110
กุมภาพันธ์ 1,521
มีนาคม 1,578
เมษายน 1,501
พฤษภาคม 1,186
มิถุนายน 1,168
กรกฎาคม 814
สิงหาคม 1,329
กันยายน 1,381
ตุลาคม 1,870
พฤศจิกายน 2,041
ธันวาคม 1,721
ปี พ.ศ. 2566 16,176
มกราคม 863
กุมภาพันธ์ 1,450
มีนาคม 1,317
เมษายน 1,251
พฤษภาคม 1,849
มิถุนายน 1,470
กรกฎาคม 1,339
สิงหาคม 1,786
กันยายน 928
ตุลาคม 871
พฤศจิกายน 1,282
ธันวาคม 1,770
ปี พ.ศ. 2567 25,178
มกราคม 1,467
กุมภาพันธ์ 1,902
มีนาคม 1,721
เมษายน 5,414
พฤษภาคม 7,118
มิถุนายน 3,434
กรกฎาคม 4,122