[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,412

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1504  8/09/2554  บุคลากร วิทยาเขตปัตตานี คว้า 2 รางวัลโครงการพัฒนางาน ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิจัย  ศรีตรัง
_1503  22/08/2554  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมการแข่งขันนกกรงหัวจุกการกุศล  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1502  18/08/2554  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ ม.อ. หาดใหญ่  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_1501  02/08/2554  ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1500  07/2554  จัดสัมมนาเกาหลีศึกษาให้แก่ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1499  20/07/2554  ม.อ.จัดประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์ฮาลาลและการแสดงสินค้าฮาลาล ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1498  14/07/2554  ม.อ.ปัตตานีสร้างธนาคารภาพให้บริการสืบค้นภาพถ่ายสำคัญบนอินเตอร์เน็ต  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_1497  0021062554  ม.อ. ปัตตานี สร้างความเชื่อมั่นเดินสายให้ข้อมูลการศึกษาครบวงจรใน ๕ จังหวัดภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1496  0020062554  ม.อ. ประชุมวิชาการระดับชาติ “ญี่ปุ่นศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1495  0018062554  ม.อ. ปัตตานี น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ จัดงานวันกัลยาณิวัฒนา เป็นปีที่ ๕  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_1494  0017032554  ม.อ. ปัตตานี จัดงานวันสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1493  0016032554  ม.อ. ปัตตานี เสริมทักษะองค์ความรู้ให้แก่ศิลปินพื้นบ้านสำหรับใช้รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 56] กำลังแสดงหน้าที่ 57/179 [หน้าถัดไป = 58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179