[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,401

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_2078  28/04/2564  เปิดหอพัก 7 ม.อ.ปัตตานีเป็น Local Quarantine ของอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2077  26/04/2564  การเตรียมความพร้อมให้ใช้หอพัก 7 เป็นสถานที่สังเกตอาการของผู้มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_2076  28/04/2564  เปิดหอพัก 6 ม.อ.ปัตตานีเป็นพื้นที่กักกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2075  26/04/2564  ม.อ.ปัตตานี เปิดใช้หอพัก 7 เป็นสถานที่สังเกตอาการของผู้มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2074  07/04/2564  เปิดโรงเรือนผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ที่ อ. มายอ จ.ปัตตานี ผลงานนักวิจัยม.อ.ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2073  29/03/2564  ม.อ.ปัตตานีรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการยุวทูตผู้นำ  วิจัย  เวียนภายใน
_2072  12/03/2564  ขอเชิญร่วมการแข่งขันและชมกีฬาสโมสรสัมพันธ์ 64  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2071  11/03/2564  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโครงการบริจาคโลหิต 55 แสนซีซี 55 ปี ม.อ. ที่วิทยาเขตปัตตานี  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_2070  05/03/2564  ม.อ.ปัตตานีเป็นเจ้าภาพประชุม The 7th ASEAN Learning Network (ALN) Executive Committee Meeting 2021  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2069  03/03/2564  ม.อ.ปัตตานี ยืนยันจัดการแข่งขันวิ่งการการกุศล“ติสท์รัน วิ่งทะลุเฟรม ปี 2”  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_2068  15/01/2564  ม.อ.ปัตตานีเปิดศูนย์บริการทดสอบวัสดุก่อสร้างให้บริการสังคม  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2159  00/00/63  บทโทรทัศน์ “สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี : สำนักงานสีเขียว”  อื่นๆ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 10] กำลังแสดงหน้าที่ 11/179 [หน้าถัดไป = 12]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179