[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,367

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1748  1/4/58  ทีมเรือมังกร ม.อ.ปัตตานี ชนะที่ 2 ในการแข่งขันเรือมังกรนานาชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 87 พรรษา สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1747  15/03/2558  นานาชาติมีมติให้ไทยเป็นต้นแบบในการอยู่ร่วมกันของผู้คนต่างศาสนา  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1746  14/03/2558  นักวิชาการชี้ อิสลามกับพุทธอยู่ด้วยกันได้ เพราะต่างก็มีแนวทางสายกลางที่สอดคล้องกัน ส่วนผู้ที่มีแนวคิดสุดโต่งเป็นอันตรายต้องถูกต่อต้าน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1745  24/03/2558  นักวิชาการอาหรับยืนยันอิสลามสอนให้ยอมรับความแตกต่าง ส่วนไอซิสเป็นความบิดเบือน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1744  23/03/2558  รัฐบาลไทยได้ให้โอกาสแก่ชาวไทยมุสลิมในการนับถือศาสนา ต่างจากตะวันออกกลางที่ความรุนแรงเกิดจากความสุดโต่งและความอยุติธรรม  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1743  23/03/2558  องคมนตรี ยืนยันรัฐบาลสนับสนุนการการจัดสัมมนาทางด้านอิสลามศึกษา อันเป็นการร่วมมือทางวิชาการและส่งผลให้เกิดความเข้าใจและความสมานฉันท์  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1742  23/03/2558  องคมนตรี เปิดงานสัมมนาอิสลามศึกษาที่ปัตตานี นักวิชาการ 25 ชาติร่วมระดมแนวคิดอิสลามเพื่อสันติ  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1741  13/02/2558  ม.อ. จัดแถลงข่าวสัมมนานานาชาติอิสลามศึกษา เปิดเวทีนักวิชาการอิสลามทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ ระดมแนวคิดค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1740  02/02/2558   นักวิชาการอิสลาม 30 ประเทศ ทั่วโลกร่วมสัมมนาค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่ ม.อ.ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1739  0000032558  บทร้อยกรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1738  13/03/2558  ม.อ. จัดแถลงข่าวสัมมนานานาชาติอิสลามศึกษา เปิดเวทีนักวิชาการอิสลามทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ ระดมแนวคิดค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1737  2/02/2558  นักวิชาการอิสลาม 30 ประเทศ ทั่วโลกร่วมสัมมนาค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ ม.อ.ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 37] กำลังแสดงหน้าที่ 38/179 [หน้าถัดไป = 39]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179