[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,282

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1141  0075072548  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมการตัดต่อวีดิทัศน์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1140  0074072548  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยไคโร สร้างเครือข่ายทางวิชาการ ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1139  0073072548  ม.อ.ปัตตานี ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1138  0070072548  ม.อ.ปัตตานี สร้างอาคารวิทยอิสลามรองรับการเป็นวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1137  0067072548  ม.อ. ปัตตานี รับสมัครนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1136  0066072548  ม.อ. ปัตตานี รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ พร้อมมอบทุนการศึกษา  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1135  0065072548  ม.อ. ปัตตานี รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1134  0064072548  ม.อ. ปัตตานี จัดการแข่งขันเปตอง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1133  0063062548  38 ปีแห่งความภูมิใจ ม.อ. ปัตตานี พร้อมนำเสนอผลงานสู่ชุนชนในงาน ม.อ. วิชาการ ปี 2548  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1132  0061062548  การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและเดินเพื่อสุขภาพ 20 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. ปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1131  0059062548  ม.อ. ปัตตานี ถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 13  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1130  0057062548  รับน้องใหม่ ม.อ. ปัตตานี เน้นสร้างสรรค์ บำเพ็ญประโยชน์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 79] กำลังแสดงหน้าที่ 80/179 [หน้าถัดไป = 81]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179