[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,333

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_592    ขอเชิญร่วมทอดกฐินกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_587    ม.อ. ปัตตานี จัดงานวันมหิดล  อื่นๆ  เวียนภายใน
_754    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอ 15 ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสายผู้เชี่ยวชาญ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_753    ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม ม.อ. เฉลิมพระเกียรติ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_751    ฟังการแถลงนโยบายและปราศรัยหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. ในเขตจังหวัดปัตตานี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_716    ม.อ. ปัตตานี จัดฝึกอบรมการเลี้ยงไก่ไข่เชิงธุรกิจ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_715    โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักเรียน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_713    ม.อ. ปัตตานี จัดกิจกรรมงานวันเด็ก  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_665    ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กที่ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_664    ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการแก่ครูอาจารย์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_663    ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมการเป็นพิธีกร  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_662    ม.อ. ปัตตานี สัมมนานาฏศิลป์พื้นเมืองของไทย  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 175] กำลังแสดงหน้าที่ 176/179 [หน้าถัดไป = 177]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179