[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 696,097

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_495  2305052543  ผลงานของคณะผู้บริหารและคำอำลาของอดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_494  2305052543  ม.อ. ได้ที่ 3 ในกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย  อื่นๆ  ศรีตรัง
_493  2305052543  แนะนำคณบดีใหม่คณะศึกษาศาสตร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_492  2305052543  นักเรียนสาธิต ม.อ. สอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้เกือบร้อยละ 80  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_491  2304042543  นักวิจัย ม.อ. ปัตตานี ศึกษาสมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู - อาจารย์ และผู้บริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ของประเทศไทย  วิจัย  ศรีตรัง
_490  2304042543  ม.อ. ติดอันดับ 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยที่เด็กอยากเข้าเรียน  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_489  2304042543  ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ขอให้รัฐบาลขยายเวลาในการให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_488  2304042543  อธิการบดีใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_487  2304042543  ศึกษาการทอผ้าจวนตานีด้วยเส้นใยฝ้าย  วิจัย  ศรีตรัง
_486  2303032543  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อื่นๆ  ศรีตรัง
_485  2303032543  ศึกษาศาสตร์ชนะเลิศในกีฬาบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี  อื่นๆ  ศรีตรัง
_484  2303032543  ต.ช.ด. ตรัง ชนะเลิศเปตองถ้วยพระราชทาน  อื่นๆ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 119] กำลังแสดงหน้าที่ 120/179 [หน้าถัดไป = 121]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179