[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,279

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1177  0037062549  ม.อ. ปัตตานี ร่วมใจเทิดไท้องค์พระมหากษัตริย์ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_1176  0035052549  กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก มอบแขนขาเทียมและบริการแพทย์เคลื่อนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1175  0033052549  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ จัดแข่งขันดิเกร์ฮูลูและรองเง็งชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล ร่วมสองแสนบาท  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1174  0028042549  ม.อ. ปัตตานี พร้อมรับนักศึกษาใหม่  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1173  0024042549  ม.อ. ปัตตานี จัดตั้งศูนย์บริการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เพื่อความเป็นศูนย์กลาง ทางวิชาการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1172  0021042549  บุคลากร ม.อ. ปัตตานี รับรางวัลผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชนในฐานะผู้เยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียชีวิต และบาดเจ็บจากกรณีความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1171  0020042549  อาจารย์ ม.อ. ปัตตานี ได้รับพระราชทานรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_1170  0019032549  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 17  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1169  0017032549  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี จัดประกวดตราสัญลักษณ์งาน ม.อ. วิชาการ ปี 2549  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1168  0013032549  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ 38  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1167  0012022549  ม.อ. ปัตตานี จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนไทยรักการเกษตร เพื่อปลูกฝังแนวคิดให้เยาวชนมีใจรักในการเกษตร  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1166  0011022549  ม.อ. ปัตตานี รับสมัครนักเรียน ม. ต้น เข้าค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 76] กำลังแสดงหน้าที่ 77/179 [หน้าถัดไป = 78]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179