[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,325

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_309  1807092538  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_308  1806082538  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับอาสาสมัครเกาหลีเพื่อเรียนรู้ขนบธรรมเนียมไทย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_307  1806082538  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถวายปริญญาพระธรรมปิฎก  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_306  1805072538  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_305  1804052538  ม.อ. ปัตตานี เปิดคณะวิทยาการสื่อสาร ปี 2539  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_304  1804052538  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับ ศอ. บต. แก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_303  1804052538  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศซาอุดิอารเบีย จัดสัมมนาภาษาอาหรับและวิทยาการอิสลาม  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_302  1804052538  ม.อ. ปัตตานี เปิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิทยาเขต ปี 2540  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_301  1804052538  ม.อ. ปัตตานี สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_300  1803032538  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดหลักสูตรปริญญาตรีเพิ่ม 3 สาขาวิชา  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_299  1803032538  ม.อ. ปัตตานี เปิดสอนครุศาสตร์อิสลาม ปีการศึกษา 2538 เป็นสถาบันแรกของประเทศ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_298  1803032538  ตั้งสถานีบริการน้ำมันใน ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 144] กำลังแสดงหน้าที่ 145/179 [หน้าถัดไป = 146]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179