[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,378

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1761  20/11/2558  นักเรียนมัธยมปลายและครูแนะแนวในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 1500 คน ร่วมงานประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษาที่ ม.อ.ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1760  5/11/2558  ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ที่ ม.อ.ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_1759  20/10/2558  ม.อ.ปัตตานี เป็นพี่เลี้ยงพัฒนา รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1758  21/10/2558  นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ไอเดียร์เจ๋ง นำรองเท้าขยะจากทะเล มาแปรรูปเป็นรองเท้าแฟชั่นสไตล์ท้องถิ่นปัตตานี  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_1757  9/10/2558   นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานี สร้างเกมบันไดงู เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านการเล่นเกม  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_1756  8/10/2558  เปิดสนามฟุตซอลยางพาราแห่งแรกผลงานนักวิชาการ ม.อ.ปัตตานี  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_1755  4/10/2558  เปิดแล้ว มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 23 “โสร่งอาเซียน เฟสติวัล”ที่ ม.อ.ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_1753  21/08/2558  นักกีฬาเรือยาวร่วม 50 ทีม ร่วมการแข่งขันเรือยาวเทิดไท้องค์ราชันที่ปัตตานี  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1752  11/08/2558  ม.อ.ปัตตานีพัฒนา Application บนสมาร์ทโฟนเพื่อให้ผู้ปกครอง และนักศึกษา สามารถรับทราบผลการเรียน และข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัย  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_1751  8/7/2558  ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี 2558  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1750  12/08/2558  ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี 2557  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1749  6/7/2558  ม.อ.ปัตตานีจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ม.อ. เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 8  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 36] กำลังแสดงหน้าที่ 37/179 [หน้าถัดไป = 38]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179