[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,421

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1516  14/11/2554  ม.อ.ปัตตานี มอบมัสมั่นไก่กระป๋อง ผลิตภัณฑ์อาหารเก็บได้ถึง 2 ปี บรรจุถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ 2  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1515  09/11.2554  ม.อ.ปัตตานี ส่งมอบถุงยังชีพให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1514  0043112554  ม.อ. ปัตตานี จัดงานรำลึกวันรูสมิแล  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1513  0042102554  ม.อ. ปัตตานี ผลิตมัสมั่นไก่กระป๋องและจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1512  0041102554  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดขับร้องเพลงพื้นบ้านภาคใต้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1511  0040102554  ม.อ. ปัตตานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1510  0039102554  ม.อ. ปัตตานี เปิดบัญชีรับบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัย  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1509  0038092554  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัย Sains Malaysia เชิญนักวิชาการทั่วเอเชีย นำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๔  วิจัย  เวียนภายใน
_1508  0037092554  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1507  0036092554  ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1506  0035092554  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับกรมคุมประพฤติ ทำ MOU จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนวิทยาลัยอิสลามศึกษา  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1505  24/09/2554  วันมหิดล ประจำปี 2554  พระราชพิธี  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 55] กำลังแสดงหน้าที่ 56/179 [หน้าถัดไป = 57]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179