[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,390

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1252  2702022547  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับประชาคม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเวทีแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ ผลกระทบต่อปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1251  2702022547  ฮูหลัน สงครามความรักและความตาย  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1250  2702022547  บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครองแชมป์ได้งานทำสูงสุดและ บัณฑิตส่วนใหญ่เข้าไปทำงานในกรุงเทพฯ มากขึ้น  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1249  2702022547  นิทานชาดก : วัฒนธรรมสอนคุณธรรม  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1248  2701012547  ม.อ. ปัตตานี รับเป็นพี่เลี้ยงให้ 25 โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1247  2701012547  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี เปิดบริการเป็นศูนย์สำหรับการเรียนการสอนและบริการ วิชาการแก่ชุมชน  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1246  2701012547  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) มหาวิทยาลัยในเครือรัฐออสเตรเลีย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1245  2701012547  เปิดศูนย์ภาษาจีน บริการวิชาการชุมชนที่ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1244  2701012547  นักวิทยาศาสตร์น้อยระดับชาติ รากแก้วทางปัญญาของโรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ. ปัตตานี คว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1098  0128122547  ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันเด็ก ณ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1097  0127122547  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมงาน Ed – Tech Light and Sound รายได้สมทบจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและมอบสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1096  0125122547  ม.อ. ปัตตานี ทำโพลสำรวจพบประชาชนปัตตานี รู้สึกดีกับนกพับสื่อสันติภาพ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 89] กำลังแสดงหน้าที่ 90/179 [หน้าถัดไป = 91]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179