[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 696,111

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_593    การใช้จ่ายเงินงบประมาณใหม่  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_591    สำนักวิทยบริการ ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมรวม 3 โครงการ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_590    ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_589    ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมเสริมประสบการณ์ให้นักเรียน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_588    ม.อ. ปัตตานี จัดค่ายวิชาการส่งเสริมการศึกษาวิชาสามัญ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_255    วิทยาเขตปัตตานี ขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้ความยุติธรรมกับภาพรวมของการรับน้องใหม่  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_78    ม.อ. ปัตตานี รับสมัครนักศึกษาสาขาเทคโนโลยียาง  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_43    ม.อ. ปัตตานี เปิดใช้ระบบการสอนทางไกล  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_42    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมผลักดันฮาลาลฟู้ดสู่ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_41    ม.อ.ปัตตานี จัดสัมมนาติดตามความคืบหน้าโครงการ IMT - GT  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_24    ม.อ. ปัตตานี ผลิตบัณฑิตสาขากฎหมายอิสลามเป็นแห่งแรกในประเทศไทย  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_12    หน่วยวิจัยและเพาะฟักสัตว์น้ำ  วิจัย  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 177] กำลังแสดงหน้าที่ 178/179 [หน้าถัดไป = 179]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179