[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,408

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_2091  07/06/2564  ม.อ.ปัตตานี เปิดโรงครัวปันสุข “ม.อ.ปัตตานี ส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์และพยาบาล” ดีเดย์ฉีดวัคซีนวันนี้ ทั่วประเทศ  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2090  07/06/2564  เปิดแล้วศูนย์ฉีดวัคซีนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2089  02/06/2564  เปิดทดสอบระบบการฉีดวัคซีนโควิดที่ม.อ.ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2088  28/05/2564  ขอเชิญร่วมมอบหน้ากากผ้าให้แก่เรือนจำจังหวัดปัตตานี และนราธิวาสเพื่อป้องกันโรคโควิด-19  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_2086  27/05/2564  ย้ายศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากหอประชุม ม.อ.ปัตตานีไปเป็นอาคารเรียนรวม 58  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2085  21/05/2564  เตรียมเปิดหอประชุมม.อ.ปัตตานีเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้ประชาชน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2084  19/05/2564   นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีได้รับงบประมาณเกือบ 8 แสนบาทจากโครงการยุวทูตของกระทรวงอว.  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_2083  17/05/2564  ขอเชิญแบ่งปันความรักในสถานการณ์โควิด  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2082  11/05/2564  ราชินยาศิรวาท  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_2081  08/05/2564  เปิดตลาดหลัง มอ ออนไลน์ทุกวันพุธหลังจากรอบแรกขายดีเป็นเทน้ำเทท่า  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2080  11/05/2564  ม.อ.ปัตตานีปิด LQ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ หลังจากผู้เข้ากักบริเวณทั้ง 17 คนปลอดภัย  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2079  30/04/2564  ม.อ.ปัตตานีเปิดตลาด MoreMart หรือหลาดหลังมอ เป็นวันแรก  อื่นๆ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 9] กำลังแสดงหน้าที่ 10/179 [หน้าถัดไป = 11]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179