[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,411

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_817  2407072544  ข่าวจากสภามหาวิทยาลัย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_816  2407072544  เปิดอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่  อื่นๆ  ศรีตรัง
_815  2407072544  องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ม.อ. ปัตตานี จัดท่องเที่ยวแบบไร้มลพิษ นักศึกษาร่วมปั่นจักรยานกันคึกคัก  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_814  2407072544  รัฐมนตรีทบวงฯ รับปากผลักดันสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา และชี้แจงการออกนอกระบบขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละสถาบัน  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_813  2406062544  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2544  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_811  2406062544  คำกล่าวของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) ในการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลฯ (ต่อ)  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_808  2406062544  ปันจักสีลัตกับความคาดหวังในเกมิลังเกมส์  อื่นๆ  ศรีตรัง
_807  2406062544  วิทยาเขตปัตตานี จัดสรรทุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2544  วิจัย  ศรีตรัง
_806  2406062544  นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.อ. สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เกือบ 100 %  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_805  2406062544  มติ ค.ร.ม. "วันหยุดชดเชยของทางราชการ"  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_804  2406062544  ม.อ. ปัตตานี ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณเป็นสถาบันบริจาคโลหิตสม่ำเสมอ  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_803  2406062544  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. ปัตตานี รับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 111] กำลังแสดงหน้าที่ 112/179 [หน้าถัดไป = 113]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179