[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,306

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_450  2202022542  สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 26  อื่นๆ  ศรีตรัง
_449  2202022542  วางแผนใช้งบประมาณ 16 ล้าน สร้างเขื่อนในวิทยาเขตปัตตานี  อื่นๆ  ศรีตรัง
_448  2201012542  ผลการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  อื่นๆ  ศรีตรัง
_447  2201012542  วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_446  2201012542  ม.อ. ปัตตานี จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2542  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_52  068/2542  นักวิจัย ม.อ. ปัตตานี ศึกษาลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและ  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_51  061/2542  ม.อ. อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2542  พระราชพิธี  สื่อสารมวลชน
_50  051/2542  จุฬาราชมนตรีและคณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม ร่วมเปิดศาลาละหมาด ณ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_49  049/2542  ม.อ. ปัตตานี จัดสัมมนาการพัฒนาการผลิตถุงมือชนิดไร้แป้งและโปรตีนต่ำ  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_48  045/2542  นักวิชาการร่วม 250 คน จากทุกทวีปร่วมสัมมนาเฉลิมพระเกียรติฯ  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_47  039/2542  เตาเผาถ่านกะลามะพร้าว สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ม.อ.  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_46  036/2542  โรงเรียนสาธิต ม.อ. อนุญาตให้นักเรียนแต่งกายตามหลักศาสนา  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 123] กำลังแสดงหน้าที่ 124/179 [หน้าถัดไป = 125]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179