[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,312

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1966  0013052561  ม.อ.ปัตตานี ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย หนึ่งในนวัตกรรมพลังวิจัยสู่โอท็อปสามดาว  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1960  07/08/2561  ม.อ.ปัตตานี นำ นศ.ใหม่ เดินเท้า เรียนรู้พหุวัฒนธรรม พร้อมฝากตัวกับชาวปัตตานี  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_1938  04/12/2561  พสกนิกรชาวปัตตานีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติคุณเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่ ม.อ.ปัตตานี  พระราชพิธี  สื่อสารมวลชน
_1930  16/12/2561  สร้างลาแมสะมิแล ลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่หลังคาคลุมเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1929  14/12/2561  ธนาคารออมสินเปิด Innovation Club ที่ม.อ.ปัตตานี  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_1928  06/12/2561  คำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1927  19/11/2561  ความเป็นมาของชื่อ สะพาน 200 ปี สะพานสหัสวรรษ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1926  19/11/2561  ม.อ.ปัตตานีเชิญนักวิชาการประมงกว่า 600 คน จาก 12 ประเทศ ร่วมสัมมนาเครือข่ายประมงศึกษาอาเซียน ที่หาดใหญ่  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1925  16/11/2561  นักศึกษาม.อ.ปัตตานีได้รับทุนจากธนาคารออมสินกว่าครึ่งล้านบาท ใน 4 โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_1924  09/11/2561  โปรดเกล้าฯแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ปริศวร์ ยิ้นเสน ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาภาษาเกาหลีศึกษา  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_1923  02/11/2561  ม.อ.ปัตตานีจัดอบรมพัฒนาครูแบบครบวงจรตลอดปี 2561 หลักสูตรการสอนภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1922  17/10/2561  วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญร่วมกิจกรรมวันรูสมิแล  อื่นๆ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 22] กำลังแสดงหน้าที่ 23/179 [หน้าถัดไป = 24]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179