[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,393

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_71  1112082531  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2530  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_70  1111082531  นักเรียนโรงเรียนสาธิต มอ. ได้รับรางวัลพระราชทานนักเรียนดีเด่น  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_69  1111082531  มอ. ร่วมกับ สช. ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่ภาษาไทย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_68  1109072531  นศ. มอ. คว้า 3 รางวัลการศึกษายอดเยี่ยม  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_67  1108062531  เปิดห้องพุทธทาส  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_66  1108062531  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงรับเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_65  1107062531  ห้องสมุดพุทธทาส  อื่นๆ  ศรีตรัง
_64  1107062531  สถานีวิทยุ มอ.ปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_62  1106052531  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์คนใหม่  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_61  1106052531  ทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_60  1105032531  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ที่ มอ.ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_59  1104032531  มอ. จัดประชุมนานาชาติ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 172] กำลังแสดงหน้าที่ 173/179 [หน้าถัดไป = 174]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179