[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,293

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1609    ม.อ.จัดตั้งสภาวิทยาเขต 5 วิทยาเขต เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่  อื่นๆ  เวียนภายใน
_752    ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันลอยกระทงที่ ม.อ. ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_714    ม.อ. ปัตตานี ให้ทุนไปศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกในต่างประเทศ  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_660    จัดสรรทุนวิจัยแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย  วิจัย  เวียนภายใน
_659    ม.อ. ปัตตานี จัดงานประเพณีลอยกระทง  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_658    ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันรูสมิแล  อื่นๆ  เวียนภายใน
_652    ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล  อื่นๆ  เวียนภายใน
_602    อาจารย์ ม.อ. ปัตตานี ได้รับรางวัลครูสอนภาษาไทยดีเด่น  อื่นๆ  เวียนภายใน
_599    ศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ. ปัตตานี ประจำปี 2536 เนื่องในโอกาส 25 ปีวันรูสมิแล  อื่นๆ  เวียนภายใน
_597    ม.อ. ปัตตานี จัดประกวดกระทงและนางนพมาศ วันลอยกระทง  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_596    เชิญร่วมงานฉลองครบรอบ 25 ปี ม.อ. ปัตตานี และวันคืนสู่เหย้าชาวรูสมิแล  อื่นๆ  เวียนภายใน
_594    ความสำเร็จของการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา รุ่นที่ 2 เน้นการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ทะเล  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 174] กำลังแสดงหน้าที่ 175/179 [หน้าถัดไป = 176]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179