[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,355

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_388  2006062540  รัฐให้สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่ลูกจ้าง  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_387  2006062540  นโยบายการบริหารงานวิทยาเขตปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_386  2006062540  คณะผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานีชุดใหม่  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_385  2006062540  รมว. ทบวงมหาวิทยาลัย แนะนำแนวทางการยกฐานะวิทยาเขตปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_384  2006062540  ผลการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทาน  อื่นๆ  ศรีตรัง
_383  2005052540  ม.อ. ปัตตานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จัดสัมมนาหมอยาสมุนไพรและเดินป่าศึกษาสมุนไพร  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_382  2005052540  สัมมนา "แลโลกมุสลิม : เส้นทางแห่งองค์ความรู้"  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_381  2005052540  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_380  2005052540  สัมมนาครูสอนภาษาอาหรับและวิทยาการอิสลาม เพื่อกระชับสายสัมพันธ์วิชาการไทย - ซาอุดิอารเบีย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_379  2005052540  นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี พบปลาตีนเพิ่มอีก 2 ชนิด  วิจัย  ศรีตรัง
_378  2005052540  นักวิจัย 4 ชาติ สำรวจพบหอยในอ่าวปัตตานีเปลี่ยนแปลงเพศได้ เพราะมลพิษจากสารเคมีในแหล่งน้ำ  วิจัย  ศรีตรัง
_377  2005052540  ม.อ. ปัตตานี และ อบต. รูสมิแล ประสานประโยชน์ร่วมกันใช้พื้นที่บริเวณสถานีบริการวิชาการชุมชนจังหวัดปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 130] กำลังแสดงหน้าที่ 131/179 [หน้าถัดไป = 132]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179