[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,269

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1165  0009022549  วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ. ปัตตานี จัดค่ายจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1164  0008022549  ขอเชิญร่วมแข่งขัน ชม และเป็นกำลังใจในกีฬา 5 ประสาน  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1163  0005012549  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. ปัตตานี จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับ ครูประถมศึกษา  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1162  0003012549  ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันเด็ก ณ ม.อ. ปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1161  0002012549  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมการเพาะเลี้ยงหอยหวาน อาชีพใหม่ที่น่าทำ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1160  0108122548  นักวิจัยแนะวิธีการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ควรสร้างการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนและมีการคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1159  0107122548  นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี แนะแบบเรียนประวัติศาสตร์อิสลาม ควรสังคายนาให้มีความทันสมัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1158  0106122548  ม.อ. ปัตตานี จัดแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1157  0104112548  ประชุมรับฟังคำเสนอแนะปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ม.อ. ปัตตานี ทุกภาคส่วนร่วมสมานฉันท์แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1156  0101112548  ม.อ. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษา  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1155  0099112548  นักวิจัย ม.อ. ปัตตานี เสนอทางเลือกให้ชาวประมงพื้นบ้านใช้น้ำทิ้งจากโรงงานเลี้ยงปูม้าในคอกได้สำเร็จเป็นแห่งแรก  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1154  0096102548  ม.อ. ปัตตานี สืบสานวัฒนธรรม จัดงานวันลอยกระทง  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 77] กำลังแสดงหน้าที่ 78/179 [หน้าถัดไป = 79]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179