[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 696,095

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_789  2404042544  ทูลเกล้าฯ ถวายรัฐธรรมนูญ  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_788  2404042544  ม.อ. ปัตตานี เตรียมนำเสนอแผนโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_787  2404042544  ม.อ. ปัตตานี สร้างหอจดหมายเหตุข่าวประชาสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ต เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและสืบค้น  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_786  2404042544  การดูงานด้านการบริหารพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะและการจัดการเรียนการสอนศิลปะในสหรัฐอเมริกา  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_785  2404042544  รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์โอลิมปิก  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_784  2404042544  คำกล่าวของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) ในการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลฯ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_783  2403032544  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 บริจาคทุนทรัพย์ช่วยโรงเรียนขาดแคลน  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_782  2403032544  ทีมทักษิณพัฒนา ครองทุกรางวัลในเปตองถ้วยพระราชทานฯ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_781  2403032544  องค์การบริหารองค์การนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนารับน้องใหม่  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_780  2403032544  นักวิจัย ม.อ. ปัตตานี วิจัยสายสวนปัสสาวะและสายน้ำเกลือที่ผลิตจากยางพารา  วิจัย  ศรีตรัง
_779  2403032544  กำหนดการกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี 2544  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_778  2403032544  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 113] กำลังแสดงหน้าที่ 114/179 [หน้าถัดไป = 115]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179