[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,386

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_953  2604042546  มหาสงกรานต์ ณ ม.อ. ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_952  2604042546  ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในการประชุมเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_951  2604042546  ม.อ. ปัตตานี จัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_950  2604042546  อาจารย์ ม.อ. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Fulbright American Studies for Secondary School Educators  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_949  2604042546  สุริยุปราคา : มืดกลางวันที่โคกโพธิ์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_948  2604042546  โครงการ PSU Young Ambassador  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_947  2603032546  การประชุม Symposium  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_946  2603032546  ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการหมอภาษาสำหรับครู  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_945  2603032546  ม.อ.ปัตตานี จัดอบรมการอ่านทำนองเสนาะให้แก่ครูสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_944  2603032546  ม.อ. และมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Cultural / Modernization Program  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_943  2603032546  ม.อ. และมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Cultural / Modernization Program  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_942  2603032546  ผลการแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 14  พระราชพิธี  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 100] กำลังแสดงหน้าที่ 101/179 [หน้าถัดไป = 102]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179