[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,425

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_58  1104032531  งานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี มอ.  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_57  1103022531  ช่างพื้นบ้านภาคใต้ มอบมรดกทางศิลปะให้ศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้  อื่นๆ  ศรีตรัง
_56  1102022531  การออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำในภาษาไทย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_55  1102022531  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_53  11112531  ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น วิทยาเขตปัตตานี  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1540  2408  ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_2174        selected
_2059    ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรูสะมิแล ประจำปี 2563    selected
_2041    วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญบุคลากรร่วมแสดงกตัญญุตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562    selected
_2015    คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1901    ม.อ.ปัตตานี จัดอบรมการพัฒนาผู้นำในสถาบันอุดมศึกษาเพื่ออนาคต Executive Leader For the Future    selected
_1814    ม.อ.ปัตตานี สานต่อ "กือดาจีนอ" มุ่งหวังให้ชุมชนจีนหัวตลาดปัตตานี กลับมามีชีวิตชีวา เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรมของปัตตานี    selected
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 173] กำลังแสดงหน้าที่ 174/179 [หน้าถัดไป = 175]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179