[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,317

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_401  2011112540  30 ปี วันรูสมิแล  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_400  2010102540  ทุน ผศ. วิรัช บุญสมบัติ  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_399  2010102540  PSU และ GDUT ลงนามในความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_398  2010102540  จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_397  2010102540  คณะกรรมาธิการการศึกษาฯ แนะนำการดำเนินงานของวิทยาเขตปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_396  2010102540  หลายองค์กรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมทำประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายลูกที่ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_395  2010102540  เปิดใจคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ที่จะให้วิทยาเขตปัตตานีเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_394  2010102540  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับนโยบายปฏิบัติในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_393  2009092540  กิจกรรมวันมหิดล ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_392  2008082540  พระธรรมโมลี อดีตเจ้าคณะมณฑลปัตตานีมรณภาพ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_391  2007072540  รมช. กระทรวงการคลังมาเลเซีย สนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_390  2007072540  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิจัยการเลี้ยงกุ้งแบบนิเวศพัฒนา  วิจัย  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 129] กำลังแสดงหน้าที่ 130/179 [หน้าถัดไป = 131]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179