[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,324

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_556  7807102535  ขอเชิญร่วมทอดกฐินกับ ม.อ. ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_555  7614092535  ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันมหิดล"  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_554  7407082535  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_553  7118082535  ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับ ม.อ. ปัตตานี จัดสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_552  6116072535  การแข่งขันฟุตบอลส่วนราชการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 11  อื่นๆ  เวียนภายใน
_551  5115062535  รวมน้ำใจ ม.อ. ปัตตานี สู่โรงเรียน ตชด. บ้านตืองอ  อื่นๆ  เวียนภายใน
_550  4620052535  ททท. จับมือ ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมมัคคุเทศก์ภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_549  4030032535  ม.อ. ปัตตานี จัดสัมมนาเทคนิคและวิธีสอนเด็กที่มีปัญหาทางการเรียน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_548  3725032535  นักศึกษา ม.อ. ปัตตานี สร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  อื่นๆ  เวียนภายใน
_547  042535  สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เชิญ 17 ประเทศ ร่วมแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศประเทศไทยและนานาชาติ  อื่นๆ  เวียนภายใน
_546  1329012535  ม.อ. ปัตตานี จัดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_545  0516012535  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมปฏิบัติการเทคนิควิธีการสอนวิทยาศาสตร์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 160] กำลังแสดงหน้าที่ 161/179 [หน้าถัดไป = 162]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179