[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,329

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1992  14/08/2562  โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านวัตกรรม PSU Innovation Challenge 2019  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1991  0005012562  ม.อ.ปัตตานี ให้บริการขนส่งมวลชนภายในวิทยาเขต “BlueTS”  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1990  0004012562  “ฟาตีลาและอารียา” หุ่น CPR ช่วยชีวิตผู้หญิงและตรวจมะเร็งเต้านมสองตัวแรกของโลก  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1989  0003012562  ม.อ.ปัตตานี จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา “ม.อ.ปัตตานีภิรมย์”  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1988  0002012562  สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี เสริมทักษะพัฒนาครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม ในโครงการคูปองพัฒนาครู  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1987  0001012562  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1965  18/06/2562   ปี 2562 บุคลากรวิทยาเขตปัตตานีเกษียณอายุ 33 คน  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1964  27/07/2562  นักศึกษาใหม่ ม.อ.ปัตตานี เดินเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และศึกษาเส้นทางพหุวัฒนธรรมปัตตานี  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_1963  20/07/2562  ม.อ.ปัตตานีขอแสดงความเสียใจต่ออุบัติเหตุทางยานพาหนะในวันเปิดหอพักนักศึกษา  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1962  23/07/2562  ม.อ.ปัตตานีนำนักศึกษาใหม่ไปเยี่ยมเคารพตระกูลปริชญากร ผู้บริจาคที่ดินให้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_1961  19/06/2562  ม.อ.ปัตตานีนำนักศึกษาใหม่ฝากตัวเป็นลูกหลานชาวปัตตานี ในกิจกรรมรับน้องใหม่  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_1959  24/06/2562  นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานี วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ สู่เมืองปูทะเลโลก  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 17] กำลังแสดงหน้าที่ 18/179 [หน้าถัดไป = 19]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179