[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,374

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_271  1705062537  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานพระพุทธรูปบูชาให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_270  1705062537  ม.อ. ปัตตานี รายงานผลการวิจัยปัญหาน้ำเสียและขยะบริเวณอ่าวปัตตานี เร่งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันแก้ไข  วิจัย  ศรีตรัง
_269  1704042537  สัมมนาจัดทำแผนการลงทุนจังหวัดปัตตานีครั้งสุดท้าย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_268  1704042537  ม.อ. ยืนยันภาคใต้ยังสงบ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_267  1704042537  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิจัยพบแหล่งกรดฮิวมิกบริเวณพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส  วิจัย  ศรีตรัง
_266  1704042537  สัมมนาทิศทางการวิจัยทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_265  1704042537  ม.อ. ปัตตานี ตั้งคณะหนังตะลุงเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  อื่นๆ  ศรีตรัง
_264  1704042537  ม.อ. รวมพลังปลูกป่าชายเลนกาญจนาภิเษก  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_263  1704042537  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภูมิภาค  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_262  1703032537  ม.อ. ปัตตานี วิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย  วิจัย  ศรีตรัง
_261  1703032537  นักวิจัย ม.อ. ปัตตานี นำประโยชน์จากพืชในท้องถิ่นผลิตยากันยุงสมุนไพร  วิจัย  ศรีตรัง
_260  1703032537  ผลการแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทาน  อื่นๆ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 151] กำลังแสดงหน้าที่ 152/179 [หน้าถัดไป = 153]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179