[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,373

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_661    ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรม 5 ธันวา พัฒนาสิ่งแวดล้อม  อื่นๆ  เวียนภายใน
_657    ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง บทบาทการศึกษากับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_656    ม.อ. ปัตตานี จัดสอบแข่งขันความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  อื่นๆ  เวียนภายใน
_655    ม.อ. ปัตตานี จัดทำหลักสูตรแม่บทสำหรับนักเรียนอนุบาลอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_654    เชิญชวนตรวจรักษาโรคตาฟรี จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตา ณ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_653    ม.อ. ปัตตานี สัมมนาระบบสารสนเทศ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_604    ม.อ. ปัตตานี เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2537  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_603    ม.อ. ปัตตานี จัดทำโครงการวิจัยเชิงสหวิทยาการเพื่อพัฒนาชุมชน เน้นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บริเวณอ่าวปัตตานี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_601    ม.อ. ปัตตานี จัดสัมมนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_600    ม.อ. ปัตตานี ได้รับการว่าจ้างให้ทำแผนการลงทุนจังหวัดปัตตานี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_598    ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_595    20 ปี การจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี จัดโครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 176] กำลังแสดงหน้าที่ 177/179 [หน้าถัดไป = 178]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179