[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,395

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_376  2005052540  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีคนใหม่  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_375  2004042540  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สานฝันยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_374  2004042540  อธิการบดีใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_373  2003032540  ทีมโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร ได้ครองถ้วยเปตองพระราชทานฯ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_372  2002022540  ข้าราชการ ม.อ. ดีเด่น  อื่นๆ  ศรีตรัง
_371  2002022540  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีพบผู้นำนักศึกษา  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_370  2002022540  ม.อ. ได้ 1 เหรียญเงินและ 3 เหรียญทองแดง ในกีฬามหาวิทยาลัยฯ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_369  2002022540  กองทุน ผศ. วิรัช บุญสมบัติ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_368  2002022540  ประธานรัฐสภาและ ส.ส. จังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นด้วยที่ ม.อ. ปัตตานี แยกเป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_367  2002022540  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับกรรมาธิการวิสามัญร่างรัฐธรรมนูญ จ. นราธิวาส จัดเสวนา "ประชาชนได้อะไรจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่"  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_366  201012540  ผลการสอบแข่งขันความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2539  อื่นๆ  ศรีตรัง
_365  201012540  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งกองทุนส่งเสริมวิชาชีพครู  อื่นๆ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 131] กำลังแสดงหน้าที่ 132/179 [หน้าถัดไป = 133]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179