[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,352

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_2170  02/02/2565  จัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แล้วเสร็จ พร้อมสมโภชในปีนี้  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_2169  02/02/2565  ม.อ.ปัตตานีขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2565  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_2168  25/01/2565  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีวัดไทยในอเมริกา  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_2167  24/01/2565  4 สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2166  20/01/2565  4 คณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านการผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_2165  19/01/2565  สนามกีฬาPSU PATTANI GRAND FIELD ปรับปรุงเสร็จเตรียมเปิดให้บริการ  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2164  19/01/65  จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ต้นแบบที่ ม.อ.ปัตตานี ขยายเปิดหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2163  11/01/65  PLA NARE ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลากระตัก นำร่องเพื่อส่งออกผลพวงจากการรวมศาสตร์ ของนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_2162  14/01/2565  คณะหน่วยงานในวิทยาเขตปัตตานีส่ง 32 ผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม : PSU Innovation Challenge 2021 โดยสำนักวิทยบริการคว้ารางวัลสูงสุด  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2157  24/12/2564  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานและบุคลากรในสำนักงานวิทยาเขตปัตตานีในระดับมากที่สุด  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_2156  15/12/64  ม.อ.ปัตตานี ใช้โซลาร์เซลล์ พลังงานทางเลือกและสมาร์ทมิเตอร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_2155  18/12/2564  ม.อ.ปัตตานีได้รับการประเมินผลการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ในระดับดี  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4/179 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179