[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,283

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_2154  17/12/2564  ม.อ.ปัตตานีหนุนแนวทางแก้ปัญหาความยากจน ส่งนักวิชาการลงพื้นที่ และทำแปลงเกษตรตัวอย่าง  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2153  15/12/64  นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ปัตตานี พบปะสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงปูดำทะเล บ้านโต๊ะโสม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองปูทะเลโลก  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_2151  09/12/2564  ทายาทของคุณซุ่ยสิ้ม ปริชญากร ผู้อุทิศที่ดินให้สร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โอนกรรมสิทธิ์บ้านเลขที่ 5 ถนนอาเนาะรู ให้วิทยาเขตปัตตานี เพื่อบริการวิชาการชุมชน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2150  07/12/2564  ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2149  05/12/2564   ม.อ.ปัตตานีจัดกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2148  05/12/2564  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัดปัตตานีจัดการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ  พระราชพิธี  สื่อสารมวลชน
_2147  03/12/2564   ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมเก็บขยะในแม่น้ำปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2146  29/11/2564  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจ Five Star ให้นักศึกษาม.อ.ปัตตานี  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_2145  26/11/2564  ม.อ.ปัตตานีปิดโรงพยาบาลสนามและศูนย์แยกกักในชุมชนเพื่อต้อนรับการเปิดเทอม และวางมาตรการเปิดการเรียนการสอนแบบปลอดภัย  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_2144  16/11/2564  ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมกิจกรรม “รักษ์อาเนาะซูงา”  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2143  29/10/2564  ม.อ.ปัตตานีให้ความมั่นใจห้องพักบลูลาปัน สะอาด ปลอดภัย  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_2142  27/10/2564  ม.อ.ปัตตานีพร้อมเปิดเทอม 2 /2564 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5/179 [หน้าถัดไป = 6]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179