[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,354

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_246  1611122536  อนุญาตให้ตั้งสถานีควบคุมข่ายวิทยุสมัครเล่นใน ม.อ. ปัตตานี  อื่นๆ  ศรีตรัง
_245  1611122536  สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 จัดอบรมเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_244  1611122536  อาจารย์ ม.อ. ปัตตานี ได้รับรางวัลครูสอนภาษาไทยดีเด่น  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_243  1611122536  ม.อ. ปัตตานี จัดทำโครงการวิจัยเชิงสหวิทยาการเพื่อพัฒนาชุมชน เน้นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บริเวณอ่าวปัตตานี  วิจัย  ศรีตรัง
_242  1611122536  ม.อ. ปัตตานี ได้รับการว่าจ้างให้ทำแผนการลงทุนจังหวัดปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_241  1611122536  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_240  1610112536  ม.อ. ปัตตานี จัดตั้งภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_239  1610112536  ม.อ. ปัตตานี คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในโอกาส 25 ปีวันรูสมิแล  อื่นๆ  ศรีตรัง
_238  1610112536  พัฒนาการ 25 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_237  1608092536  นักศึกษา ม.อ. สร้างชื่อเสียงด้านศิลปะระดับประเทศ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_236  1608092536  ผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีของทบวงมหาวิทยาลัย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_235  1608092536  สัมมนาศักยภาพการลงทุนของจังหวัดปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 155] กำลังแสดงหน้าที่ 156/179 [หน้าถัดไป = 157]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179