[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,289

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1189  0054082549  ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬา 2 ฝั่งคลอง  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1188  0051082549  ม.อ. ปัตตานี เปิดเสวนาเครือข่ายป่าเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการป่าอย่างยั่งยืน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1187  0050082549  นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี เจ๋ง ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 23  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1186  0049082549  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมภาษาจีนกลาง  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1185  0048082549  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับองค์กรภรรัฐ จัดอบรมมัคคุเทศก์เน้นหลักสูตรวัฒนธรรมท้องถิ่น  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1184  0046072549  ม.อ. ปัตตานี ได้คณะผู้บริหารกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่ ให้นโยบายเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ใกล้ชิด กับชุมชน รองรับนโยบายแผนยุทธศาสตร์กลุ่ม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1183  0045072549  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1182  0044072549  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสอน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1181  0043072549  ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ม.อ. ปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1180  0041062549  ม.อ. ปัตตานี ถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1179  0040062549  38 ปี แห่งความภูมิใจ ม.อ. ปัตตานี นำเสนอผลงานเด่นสู่ชุมชนในงาน ม.อ. วิชาการ ปี 2549 ภายใต้ หัวข้อ “40 ปี ม.อ. ก้าวล้ำนำวิจัย สานสันติสุขแดนใต้ ร่วมใจภักดิ์ครองราชย์ 60 ปี”  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1178  0038062549  ม.อ. ปัตตานี เสริมทักษะด้านการจัดการและภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการเจรจาธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 75] กำลังแสดงหน้าที่ 76/179 [หน้าถัดไป = 77]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179