[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,330

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1035  2612122546  คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. เปิดรายวิชาความรู้ทางสื่อและข่าวสาร  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1034  2612122546  การสัมมนาผลการวิจัยการพัฒนาการผลิตและการจัดการผลผลิตลองกองในภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1033  2612122546  เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ผลิตโดยภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิจัย  ศรีตรัง
_1032  2612122546  วันลอยกระทง ประจำปี 2546  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1031  2612122546  สามทศวรรษ ม.อ. ปัตตานี กับอีกความหวังของสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1030  2612122546  ครบรอบ 37 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1029  2611112546  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยไปร่วมงานเฉลิมฉลองครบ 80 ปี มหาวิทยาลัยยูนนาน นครคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1028  2611112546  ประธานสภาอาจารย์และสมาชิกสภาอาจารย์ชุดใหม่  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1027  2611112546  ภูมิปัญญาชาวบ้าน : ธาตุเจ้าเรือน  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1026  2611112546  นักวิชาการผนึกกำลังร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภาคใต้ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1025  2611112546  การจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1024  2611112546  วันรูสมิแล ประจำปี 2546  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 95] กำลังแสดงหน้าที่ 96/179 [หน้าถัดไป = 97]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179