[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,397

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1474  0012032554  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมครูสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1473  0011032554  ม.อ. ปัตตานี จัดการแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1472  0010022554  ม.อ. ปัตตานี รับสมัครนักเรียน ม. ต้น เข้าค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมทักษะพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1471  0009022554  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๓ ปี ร่วมประกวดดิเกร์ฮูลูเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1470  0008022554  รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญ นาคะสรรค์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๓  วิจัย  เวียนภายใน
_1469  0006022554  ขอเชิญร่วมแข่งขันและชมกีฬา ๕ ประสาน วิทยาเขตปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1468  0005022554  นักศึกษา ม.อ. ปัตตานี ได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศผลงานวิชาการจากมหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์  วิจัย  เวียนภายใน
_1467  01/2554  ปฏิญญาปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1466  0003012554  ม.อ. เชิญนักวิชาการทั่วโลกประชุมภาวะผู้นำทางการศึกษาภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสังคมฐานความรู้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1455  8/01/2554  ม.อ.ปัตตานีร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี จัดการแข่นขันเรือยาว เรือยอกอง ม.อ.เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 4  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_1485  11/2553  เดือนที่ 82 ของไฟใต้: บทเพลงแห่งความรุนแรง ความยุติธรรมและสันติภาพยังไม่จบ  วิจัย  ศรีตรัง
_1484  11/2553  กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 35 “ประสานมิตรเกมส์”  อื่นๆ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 58] กำลังแสดงหน้าที่ 59/179 [หน้าถัดไป = 60]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179